Aktuelt

Ledig stilling!

Vår nåværende tekniske sjef når pensjonsalder og vi søker hans erstatter. Blir du vår nye tekniske sjef?

Carlsenblokkene på byggekanten skrinlegges

Høyder og volum Etter at Planutvalget og kommuneadministrasjonen vedtok å legge planforslaget ut på høring, er det klart at stemningen […]

Larvik Eiendomsinvest AS kjøper 90 mål i Larvik av Fritzøe Eiendom AS

Larvik Eiendomsinvest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper eiendom beliggende ved Lågen i Larvik som består […]

Nytt reguleringsforslag – Chr. Hvidts Plass 3/Baker Halvorsen – 12 flotte leiligheter

Nytt reguleringsforslag Vi har, som kjent, i lang tid jobbet med å utvikle Fam. Langs eiendom på Chr. Hvidts Plass. […]

Carlsenkvartalet – Status og veien videre

Carlsenkvartalet Det skrives og debatteres mye om Carlsenkvartalet i media om dagen. Vi velger å ikke konfrontere en rekke innlegg […]

Rådmannen sier JA til Carlsenkvartalet

Carlsenkvartalet Carlsen Kvartalet AS har i 3 år arbeidet med utviklingen av Carlsenkvartalet, men området har vært forsøkt utviklet i […]

Carlsenkvartalet, en løsning for fremtiden

I disse dager skal våre politikere førstegangs behandle forslag til reguleringsplan for Carlsenkvartalet. Bakgrunnen er en avtale med mellom Kommunen […]

– Lytt til markedet

Plassering av næringsvirksomheter Tekst: Henrik Sandvik Hjertnes Eiendom har hjertet i sentrum, men mener bedrifter selv må få bestemme hvor […]

Positiv avgjørelse – Chr. Hvidts plass

Positiv avgjørelse  – Chr. Hvidts Plass I dag er reguleringsplanen for Chr. Hvidts Plass 3 (Baker Halvorsen) 1. gangsbehandlet i […]

Attraktiv byutvikling vil trekke folk mot sentrum

I helgens utgave av iSANDEFJORD kan du lese våre tanker om effektiv byutvikling. Tekst: Henrik Sandvik Byutvikling bør skje fra […]

Skogridderveien

Skogridderveien – Sommeren er på hell, og det er bare å nyte de siste varme dagene før høsten tar over. […]

Ledige lokaler i Rådhusgata

Over sommeren får vi ledige lokaler i Rådhusgata 11. Moderne og arealeffektive lokaler i et av byens flotteste bygg. Kontorene […]

Dagens kvartal skal jevnes med jorda.

Om fire-fem år ser det slik ut på Brygga Mange har vært spente lenge. Hva skjer med Carlsenkvartalet på Brygga? […]

Det går bare én vei: Flere og flere vil bo i by.

Flere og flere vil bo i by. Da boligutviklere som vårt selskap gjentatte ganger har blitt fremstilt som kyniske, udemokratiske […]