Brygga i Sandefjord sentrum

Attraktiv byutvikling vil trekke folk mot sentrum

I helgens utgave av iSANDEFJORD kan du lese våre tanker om effektiv byutvikling.

Tekst: Henrik Sandvik

Byutvikling bør skje fra sentrum og ut, mener Hjertnes Eiendom. – Stikkordet er fortetting, og det handler om mye mer enn høyder, sier styreleder Øystein Bøe.

– For at Sandefjord skal bli en virkelig attraktiv by, må vi få flere folk inn i sentrum.

Vi møter arbeidende styreleder Øystein Bøe og eiendomssjef Thomas Hagen i Hjertnes Eiendom på Bytunet midt i Sandefjord sentrum. Oktoberluften er skarp og byen er høstferiestille. Passende nok; vi går.

– Undersøkelser viser at 10.000 innbyggere i gangavstand er den kritiske grensen dersom en by skal ha et levende sentrum med variert servicetilbud. P.t. er tallet for Sandefjord 5.623, forklarer Hagen.  Tallene stammer fra Byregnskapet til Vestfold Fylkeskommune.

– Hvordan får man så flere folk til sentrum?

– De to viktigste faktorene er lokalisering av arbeidsplasser og lokalisering av boliger. Folk skal jobbe og folk skal bo. Dessverre er Sandefjord mer forgubbet enn landssnittet. Det er mye bra med Sandefjord, men altfor mange er på alder med meg, ler Bøe.

Hjertnes Eiendom har da ganske riktig drevet på en stund. Selskapet har stått bak flere større utviklingsprosjekter i Sandefjord, og venter i skrivende stund på politisk behandling om Carlsenkvartalet og Hvidts plass.

– Utgangspunktet må være å fortette så nær sentrum som mulig, sier Bøe.

Fortettingen må skjer gradvis, mener han; hardere nær sentrum, mer nennsomt utenfor.

– Det er vanskelig å spå om fremtiden, men i større og større grad ser vi at folk ønsker å urbaniseres. De trekkes til der lysene er. God fortetting i og nær sentrum burde derfor være det styrende prinsipp, men det er det dessverre ikke. Altfor ofte ser vi at tilfeldighetene avgjør, mener Bøe.

Han sikter til at det blant annet har blitt tillatt høyhus på åtte etasjer utenfor sentrum.

– Slikt er vanskelig å bli klok på. Skal vi videre, må satse på sentrum. Flere boliger og flere arbeidsplasser der vil fylle opp cafeer, torg og parker i byen, supplerer Hagen.

Bøe synes debatten har blitt endimensjonal.

– Fortettingspolitikken er fullstendig misforstått. Det har kun blitt en debatt om byggehøyder, men tenk så kjedelig hvis alt var like høyt, sier han, og fortsetter:

– Det beste ville være å bygge variert. Det krever mot, fleksibilitet og en helhetlig plan, og at man faktisk tør å godkjenne et sentrumsbygg i åtte etasjer av og til – hvis det ellers er innenfor fastsatte retningslinjer.

En levende by

Hagen ønsker seg først og fremst en levende by.

– Det er viktig at et bygg sklir fint inn i bybildet, og gir rom for god bruk og gode opplevelser, sier han.

Hjertnes Eiendom-lederne oppfordrer alle til å dra i samme retning.

– Et attraktivt bysentrum med urbane aktiviteter og kvaliteter er en viktig forutsetning for økt tilflytting og utvikling av næringsliv. Det bør byens innbyggere, bedrifter og politikere ha et felles mål om å få til, sier Bøe, og avslutter:

– Det siste vi vil er jo at Sandefjord skal bli en sovende by med tomme gater og få folk.

https://hjertnes.com/prosjekter/carlsenkvartalet/

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.