Bærekraft i Hjertnes Eiendom

Hjertnes Eiendom er en eiendomsaktør med et tydelig fokus på bærekraft. Vi arbeider med bærekraft i alle våre prosesser, tilpasset ulike fokus i henholdsvis kjøp, utvikling, drift og forvaltning av våre bygg. Som en bevist eier, med egen driftsavdeling som jobber tett på våre leietakere, har vi gode forutsetninger for å kunne gjøre bærekraftige valg som vil komme våre eiere og leietakere til gode.

Vår visjon er «Vi skal utvikle oss til å bli regionens ledende eiendomsselskap med fokus på lønnsomhet, kvalitet, service, utvikling og langsiktig verdiskapning».
Selskapet skal ha egen spesialkompetanse innen utvikling, forvaltning, finansiering og oppføring av bygg. Vi skal ha ubyråkratiske, enkle, og effektive beslutningsprosesser. Vi skal bidra til redusert belastning på miljø- og klima. Vi skal være troverdige, pålitelige og konkurransedyktige overfor kunder, ansatte, aksjonærer og forretningsforbindelser.

Vi støtter oss til FNs bærekraftmål.

Miljø og bærekraft
Vi skal ha fokus på bærekraft, miljøvennlige løsninger og grønne bygg.
Bygg står i dag for ca 40% av verdens klimagassutslipp. For å redusere dette må byggene i fremtiden bruke mindre energi, redusere avfallsmengden og bygges av materialer med lave utslipp.
Etterspørselen etter energieffektive og bærekraftige bygg vil øke i fremtiden. For å sikre langsiktige utleiemuligheter i fremtiden og bedre finansiering skal alle nye utviklingsprosjekter, både innen bolig og næring, av en viss størrelse, ha bærekraftige løsninger innen energi og/eller miljøavtrykk.
Vi skal definere bærekrafts ambisjonen i hvert prosjekt og arbeide systematisk for å oppnå dette. Vi skal etterspørre og oppfordre våre leverandører til å foreslå løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
I de tilfeller vi erverver eksisterende eiendommer som ikke allerede har miljømerking/sertifisering skal vi analysere mulighetene og foreslå tiltak.
Dette innebærer at organisasjonen MÅ forbedre kompetansen innenfor miljø og bærekraft innen våre fagområder, herunder miljøvennlig eiendomsdrift. Kompetanseheving blir satt på agendaen i 2022.

Miljøtiltak og sertifisering
I dag er Hjertnes Eiendomsdrift AS miljøfyrtårnsertifisert, i tillegg til Tønsberg Gressbane AS. Vi kartlegger hver enkelt eiendoms «miljøpotensial» og vurdere f.eks. om det kan være aktuelt å sertifisere bygg enten med «fyrtårn», svanemerke eller «Breeam in use».

Systematisk arbeid med tanke på reduksjon av avfall og energi i byggene (vurdere styringssystemer) vil også komme på agendaen og det vil bli satt i gang arbeid med dette.
Dette kan på sikt også gi våre leietakere lavere felleskostnader og som sammen med de ovennevnte miljøsertifiseringene vil bidra ytterligere til å gjøre våre eiendommer mer attraktive.

Hjertnes Eiendom har 8 motiverte medarbeidere med allsidig eiendomskompetanse og holder til i egne lokaler midt i Sandefjord sentrum.