Carlsenkvartalet - boligutvikling

Dagens kvartal skal jevnes med jorda.

Om fire-fem år ser det slik ut på Brygga

Mange har vært spente lenge. Hva skjer med Carlsenkvartalet på Brygga? Nå letter Hjertnes Eiendom og Carlsen Eiendom på sløret, og viser fram hvordan de tenker seg den nye minibydelen. H. Carlsen Eiendom Holding AS fester rundt halvparten av det 24 dekar store arealet, som eies av Sandefjord kommune. Med seg på byutiklingsprosjektet har de fått Hjertnes Eiendom AS.

Boligutvikling like stort som Hvaltorvet

Planene er omfattende. All nåværende bebyggelse skal rives. Prosjektet rommer 70 leiligheter. Det er i antall enheter på størrelse med Hvaltorvet, og snaut halvparten av dagens bebyggelse på Kilen Brygge. «Lysløypa» mellom La Scala og Brygga 11 kompletteres med restauranter på bakkeplan.

Prislappen er over 300 millioner kroner.

– Vi mener Carlsenkvartalet blir et attraktivt boområde, så nær sentrum som det er mulig å komme når du samtidig vil bo ved bryggekanten. Vi  legger trafikken i bakkant av boligene, og får en helt ny front mot sjøen, forteller Pål Badski, daglig leder i Hjertnes Eiendom AS.

Han tror sandefjordingene vil bli glade for at det endelige skjer noe på Brygga.

De siste årene har flere tegnet forslag til utbygging i området, blant annet Dark Arkitekter i en arkitektkonkurranse i regi av kommunen.

Bilfri kaifront er bra

Thomas Beck, styreleder i Carlsen Eiendom og byggevarekonsernet Carlsen Fritzøe Handel AS på Klinestad, har også tro på prosjektet.

– Nå får vi en bilfri kaifront og et hyggelig bryggemiljø. Dette blir også bedre for beboerne i Bjerggataområdet enn sånn som det framstår i dag, sier han. Beck mener det er fint å få ryddet opp i denne delen av sentrum, der firmaet hans før drev byggevarehandel. Carlsen Eiendom eies av Beck Holding AS, der aksjene er fordelt likt på Thomas Beck og hans familie.

Veien flyttes nordover

Veistrekningen mellom Tollbugata og fiskehandler Berggren vil gå lenger nord enn i dag, tvers gjennom den gamle trelasthandelen. Dialogen med Statens vegvesen har dratt ut i tid. Alle detaljer er ikke avklart. I lommen mellom veien og den gamle bebyggelsen i Bjerggataområdet blir det lav trehusbebyggelse med saltak. I området mot sjøen reiser det seg et signalbygg på åtte etasjer øverst mot Museumsgata. Deretter trappes bebyggelsen ned, og vider seg ut mot et felles bryggeanlegg for byen.

Fem blokker mot sjøfronten

På det fire dekar store arealet på sjøsiden av Brygga/Kilgata blir det 55 leiligheter i fem atskilte bygg. Fire av dem får fire-seks etasjer. Bygget lengst nord, ved en ny rundkjøring nordøst for Thor Dahl-bygget, blir på seks etasjer, med tilbaketrukket syvende og åttende.  To av byggene sør for denne trappes nedover mot nord, for å gi beboerne i høyhuset lys og luft. Størrelsen på enhetene er ikke avklart. Men det blir ikke småleiligheter. På bryggekanten legges det opp til 700 kvadratmeter næringsarealer i første etasje i to bygninger. Målet er å fylle opp med serverings- og minglesteder. All parkering blir på bakkenivå, med innkjøring vis-à-vis Thor Dahl-bygget.

Lave trehus i Thaulows gate

Mellom Brygga/Kilgata og Thaulows gate legges det opp til trehusbebyggelse i tre etasjer, i samme høyde som det største bolighuset vis-à-vis. Arealet er på 1,2 dekar.

– Dette området er ment å skulle «megle» mellom den  gamle bebyggelsen i Bjerggata-området og den nye sjøfronten. Og det skal komplettere Thaulows gate, ved at den får bebyggelse på begge sider, sier Pål Badski.

Her blir det 14–18 leiligheter i andre og tredje etasje, fordelt på fem hus. Parkering vil skje på bakkeplan. I Thaulows gate er det en hovedkloakkledning, som gjør at utbyggeren får ekstrakostnader til spunting for å få nok areal til bebyggelse. På tegningene som utbyggerne nå presenterer, er bygningene mot sjøsiden hvite og husene i Thaulows gate grå. Det kommer ikke til å bli slik i virkeligheten, fordi det foreløpig er et reguleringsforslag. Valg av materialer og farger ligger langt fram i tid.

Ønsker du å holdes oppdatert vedrørende utviklingen? http://hjertn-3994.rask13.raskesider.no/prosjekter/carlsenkvartalet/

 

Denne artikkelen er et utdrag fra www.sb.no. Link: https://www.sb.no/carlsenkvartalet/hjertnes-eiendom/carlsen-eiendom/dagens-kvartal-skal-jevnes-med-jorda-om-fire-fem-ar-ser-det-slik-ut-pa-brygga/s/5-73-631406

 

 

 

 

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.