Carlsenkvartalet – nytt forslag

Det nye forslaget til utvikling av Carlsenkvartalet er oppført med totalt 11 bygninger. Det er planlagt 5 bygninger med publikumsvennlige næringslokaler langs hovedveien. Leilighetene er tilbaketrukket og fordelt på 6 bygg.

Næringslokalene danner carrèen/hovedlinjen langs veien. Med kun ett til to plan, unngår man en høy og dominerende bebyggelse tett inntil veien. Lokalene har en harmonisk størrelse, og det legges opp til blant annet mulighet for etablering av serveringslokaler.

Leilighetsbyggene er planlagt over henholdsvis 3 etasjer + parkering, og 4 etasjer der hvor det ikke er parkering. Anslagsvis etableres det 42 leiligheter. Parkeringsetasjen er etablert kun under den vestre delen av prosjektet og innkjøring er tenkt fra den vestlige delen av Thaulows gate.

Bebyggelsen mot Thaulows gate er trukket noe unna veien for å gi plass til blant annet gateparkering, syklister og fotgjengere. Områder skal kunne brukes uavhengig av funksjonsnivå, og ha miljøvennlig adkomst både til fots, på sykkel og med kollektivtransport. Bebyggelsen er avtrappet med skråtak ned til 3 etasjer.

Siktakser fra Bjerggata mot sjø, og fra Havnegata mot Thor Dahl-bygget er ivaretatt. I tillegg er øvrige siktakser vesentlig forbedret. Det legges opp til en rekke åpninger og passasjer. Alle fellesarealer er tilgjengelige for allmenheten. Gode bygg og områder stimulerer til kontakt med andre mennesker. De legger til rette for både fysisk og sosial aktivitet, og gir oss opplevelser, enten som hendelser eller sanseinntrykk. En viktig trivselsfaktor er at sansene stimuleres av variasjon i omgivelsene, slik som temperatur, lukt, farger, former og lyder. Uten slik stimuli reduseres livskvaliteten.

Takformen er utarbeidet for å gi prosjektet identitet og en tydelig karakter. Samtidig er takflaten tilrettelagt for-, og tenkt benyttet til, solceller.

Når det gjelder fasader og materialitet er det er tenkt bruk av tegl som hovedmateriale i varierende farger. For ordensskyld nevnes det at det er vår klare intensjon å opprettholde god dialog med både kommuneadministrasjonen og «berørte parter» om videre utforming av prosjektets detaljer, fellesområder, farger og materialitet i det videre reguleringsarbeidet.

Vi har videre ambisjoner om at prosjektet skal ha svært moderne og energivennlige løsninger og være i fremste rekke over energi- og miljøvennlige prosjekter i byen. Det er naturlig å vurdere Breeam-sertifisering. Fellesområdet som er tilgjengelig for alle er tenkt beplantning for pollinerende innsekter, og skal fremstå som et pusterom i byen.

 

Før og etter!

Dra pilen midt på bildet frem og tilbake for å se hvor fint det blir.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.