Kjelleparken helsepark – Tønsberg

Dette blir et av regionens viktigste kompetansehus på over 10.000 kvm innen forebyggende og fremmende helsearbeid. Vi har samlet private og offentlige aktører innen ulike fag- og behandlingsområder.

Eier: Sønnafjells AS, Syneco AS,  Nihiltime AS
Leietaker: Legevakten, Apotek 1, Norlandia, Fønix og Nemus, NAV
Byggningsmasse: ca. 7 357 kvm.
Ledig areal: ca. 179 kvm.
Tomt: ca. 14 000 kvm.
Ledig tomteareal 0 kvm.

Beliggenhet

Kjelleparken ligger rett ved innkjøringen til Tønsberg via Jarlsberglinna. Kjellekrysset ligger like ved, og knytter eiendommen opp mot et av Vestfolds mest sentrale trafikknutepunkt med tilgang til alle hovedveier til Tønsberg og Vestfoldregionen for øvrig.

Kjelleparken ligger sentralt ved innkjøringen til Tønsberg sentrum. 4 minutter med bil til E-18 – tilgjengelig for hele Vestfold.

Det er god parkeringsdekning med mer enn 200 parkeringsplasser for ansatte og besøkende fordelt på innendørs- samt utendørs plasser. Det er videre lademuligheter for elbil, sykkelparkering og god tilgang på kollektivtrafikk.

Eiendommen har en unik beliggenhet med umiddelbar nærhet til Frodeåsen og Byskogen med sine naturskjønne omgivelser og et verdifult kulturlandskap. Eiendommen heller mot vest med fin utsikt over sletten, Jarlsberg Hovedgaard og byfjorden. Dette er en helsepark som knyttes opp til sentrum, jernbane og busstasjon med gang og sykkelvei, samt offentlig god kommunikasjon.

Beskrivelse

Hadde det vært optimalt å vært en del av et større fagmiljø der flere ulike medisinske profesjoner deler skreddersydde lokaler og fellsfunksjoner?

Kjelleparken er et medisinsk helsepark for mindre helserelaterte virksomheter som ser verdien av å dele fellesfunksjoner som eksempelvis resepsjon, laboratorium og garderober. Resultatet blir flere selvstendige selskaper som har hvert sitt leieforhold, med en rekke funksjoner som deles mellom disse. Som leietaker får du stor grad av påvirkningskraft ifht. hvordan et slikt medisinsk fellesskap skal driftes sammen med andre.

Kompetanse

Dette blir et av regionens viktigste kompetansehus på over 10.000 kvm innen forebyggende og fremmende helsearbeid. Vi har samlet private og offentlige aktører innen ulike fag- og behandlingsområder, slik at pasientene skal ha et bredt tilbud av helsetjenester under samme tak. Kjelleparken skal kun ha leietakere innen helse; idag utgjør disse Tønsberg Legevakt, Norlandia, Apotek 1, Fønix og Nemus Tønsberg. Det er aktvitet i bygget døgnet rundt, fordi vi er opptatt av å ha et tilgjengelig helsekonsept for de med medisinske behov. Som leietaker i Kjelleparken er det potensiale for faglige synergier og mer slagkraftige kommersielle aktører. Helsetilbudene i Kjelleparken har det til felles at de tilbys med pasienten i fokus, med profesjonelle behandlere som setter kvalitet i sitt arbeid og medmenneskelighet først.

Vi skreddersyr lokalene både ifht. størrelse og løsninger til den enkelte helseaktørs krav samt behov. Arealene vil stå ledig 3-6 måneder etter signatur av leiekontrakt. Konkurransedyktige vilkår.

 

Standard

Da bygget er helt nytt er de tekniske løsningene og standarden fremtidsrettet, med moderne ventilasjon, miljøvennlige løsninger, datakabling med fiber, moderne sikkerhetsanlegg ifht. brann/tyveri, universelt utformet, mye lys fra store vinduer, gode takhøyder m.m.. Det er felles vaskerom i eiendommens underetasje, som kan benyttes av alle leietakere. Deler av de ledige arealene har tilgang til felles takterrasse på 200 kvm.

Tanken bak Kjelleparken er at byggets teknologi og moderne løsninger skal gi forutsetninger til at helsepersonell skal utføre sine arbeidsoppgaver på den beste måten, og støtte oppunder et godt arbeidsmiljø. Vi har tro på at dette til syvende og sist kommer pasientene til gode!

På grunn av at Kjelleparken er et moderne samt miljøvennlig helsebygg medfører dette lave driftskostnader for både leietakere og utleier.

Eiendommen driftes av teknisk personell innen ulike fag, og leietakere har èn kontaktperson å forholde seg til for alle type henvendelser.

Helsepark

De første leietakerne flyttet inn da bygget sto ferdig oppført i november 2017. Iløpet av første kvartal 2018 vil over 8.000 kvm fylles med helserelaterte leietakere over tre etasjer. Bygget har tre innganger for ansatte samt besøkende, som ligger skjermet fra veien. Det er nedkjørsel til garasjekjeller fra byggets sørside, det er også parkeringsplasser rett på utsiden av hovedinngangen.

Alle leietakere vil etter ønske få individuelt tilpassede lokaler slik som behandlingsrom, kjøkken/kantine, garderobe og toaletter med dusj, lounge/venterom, personalkontor, steril, laboratorium etc.. Èn av fordelene med å leie lokaler i et nybygg er at leietaker står friere til å påvirke planløsning, i tillegg har moderne bygg som Kjelleparken både høyere arealeffektivitet og lavere driftskostnader som medfører lavere totalkostnad enn hva mange leietakere i eldre eiendommer har.

Vi har følgende arealer igjen for leie, som kan deles opp i mindre lokaler til det medisinske fellesskapet:

– 2. etasje mot syd, 43 kvm BTA

– 3. etasje 136 kvm BTA

Velkommen til Vestfolds mest moderne helsepark.

For mer informasjon, se www.kjelleparken.no

 

Meld din interesse

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.