Buråsen 2 – Kristiansand

Sentral og fordelaktig beliggenhet i Sørlandsparken.

Eier: Handelseiendom Invest As
Leietaker: Carlsen Frizøe Handel AS
Bygninger: Ca. 14 700 kvm BTA.
Ledig areal: 0 kvm.
Tomt: Ca. 26 301 kvm.
Ledig tomteareal: 0

Sørlandsparken

Handelseiendom er en kort biltur unna Kristiansand sentrum og E-18. Sørlandsparken er en av Norges største næringsparker med sine nær 450 virksomheter. Du finner et stort utvalg av produkter og tjenester blant våre mange varehus.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt like ved E-18. Enkel inn- og utkjøring i forhold til hovedveiforbindelsen.

Parkering

Felles kundeparkering. Ansattparkering på nærmere anviste plasser.

Noen fakta om Sørlandsparken

Sørlandsparken ble etablert i 1977, da som Randesund Industriområde. Området har endret karakter til en viktig næringspark med stort innslag av handel, bil, møbler, ferie/fritid, lettproduksjon, kontor og lager.

Samlet areal som i dag ligger i Kristiansand kommune er ca. 1500 dekar inkludert parkbelter og friluftsområde men eksklusive Dyre- og fritidsparken. Av dette er ca.950 dekar bebygget. Totalt utbygd areal utgjør høsten 2012 ca. 500000 m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen for Sørlandsparken (Kristiansandsdelen) hjemler en total utbygging på ca. 790000 m2 bruksareal. Reguleringsformålene er handel, kontor, lettindustri, ferie/fritid og lager/logistikk.

Det pågår for tiden stor aktivitet i hele Sørlandsparken.

Det planlegges og bygges en rekke prosjekter innen handel, lager og kontor. Svært mange virksomheter i regionen opplever stor vekst i etterspørselen etter varer og tjenester og svært mange har Sørlandsparken som etableringssted nr 1.

Sørlandsparken Øst som ligger i Lillesand kommune omfatter i dag IKEA Sørlandet sitt varehus. I tillegg planeres omkringliggende område for ytterligere næringsvirksomhet.

Meld din interesse

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.