Investor relations

Styret

Styret i Hjertnes Eiendom består av 6 medlemmer. Øystein Bøe fungerer som arbeidene styreformann. Styret: Øystein Bøe        […]

Investor Relations

Her finner du informasjon om Hjertnes Eiendom AS sine økonomiske resultater og strategiske retninger.