Investor relations

Styret

Styret i Hjertnes Eiendom AS består av 6 medlemmer og et varamedlem.   Øystein Bøe            […]

Investor Relations

Her finner du informasjon om regnskap og økonomi. Årsregnskap 2019