Styret

Styret i Hjertnes Eiendom består av 6 medlemmer. Øystein Bøe fungerer som arbeidene styreformann.

Styret:

Øystein Bøe                Arbeidende styreleder

Severin Skaugen        Styremedlem

Odd Gleditsch d.y.   Styremedlem

Einar Abrahamsen    Styremedlem

Sigrud H. Astrup       Styremedlem

Finn Erik Røed          Styremedlem

Kontakt oss