Larvik Eiendomsinvest AS kjøper 90 mål i Larvik av Fritzøe Eiendom AS

Larvik Eiendomsinvest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper eiendom beliggende ved Lågen i Larvik som består totalt av ca. 90 mål tomt og ca. 30 000 kvm bygningsmasse, hvorav ca. 5 500 kvm er under oppføring og forventes ferdigstilt første kvartal 2020.

Med transaksjonen følger en ubebygget tomt på i overkant av 20 mål, som skal utvikles gjennom et 50/50 samarbeid med selger Fritzøe Eiendom AS. Tomten er regulert til forretning, kontor og industriformål og kan bebygges med ca. 30 000 kvm.

Største aksjonær i Larvik Eiendomsinvest AS er Hjertnes Eiendom AS, et lokalt eiendomsutviklings- og forvaltningsselskap, som vil forestå forvaltningen av eiendommen.

I tillegg inneholder eiendommen forretninger utleid til Carlsen Fritzøe og Bertel O. Steen på lange leieavtaler. I forbindelse med transaksjonen er det inngått leieavtale med Fritzøe Engros AS som sikrer leietager forutsigbarhet og ekspansjonsmuligheter for fremtidig vekst. Nybygget som blir det nye hovedkontoret til Fritzøe Engros imøtekommer økt kapasitetsbehov og befester selskapets tilhørighet til eiendommen og området.

Transaksjonen ble gjennomført 4. Juli 2019. Kjøpers rådgiver har vært Advokatfirmaet Haavind AS, og selgers rådgivere har vært Akershus Eiendom AS og Advokatfirmaet SANDS.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.