Nytt reguleringsforslag – Chr. Hvidts Plass 3/Baker Halvorsen – 12 flotte leiligheter

Nytt reguleringsforslag

Vi har, som kjent, i lang tid jobbet med å utvikle Fam. Langs eiendom på Chr. Hvidts Plass. I fjor høst sa kommunens «Miljø- og Planutvalg» ja til å legge vårt forslag med inntil 7 etasjer på høring. I høringsrunden kom det inn innsigelse og flere kritiske merknader. Under bearbeidelsen av disse merknadene ble det klart at en samarbeidsavtale med Hotel Atlantic ville gagne begge parter. Det er derfor gledelig at vi nå har lykkes med å få en avtale på plass. Avtalen innebærer bl.a. at bygget på 7 etasjer nord på eiendommen tas helt ut av planen. Vi reduserer samtidig bebyggelsen fra 20 til 12 leiligheter og bygger  5+1 etasje mot Chr. Hvidts Plass. Med dette grepet hensyntar vi både innsigelsen og merknadene som kom inn.

Det er meget utfordrende å bygge i et område med kulturhistoriske verdier slik vi ser på Chr. Hvidts Plass. Vi har derfor sammen med Spir Arkitekter, og i tett dialog med både kommune og fylkeskommune, jobbet mye med detaljer i arkitekturen for å tilpasse nybygget til øvrig bebyggelse i området. Og vi er stolte av resultatet.

Vi håper og tror at både politikerne og kritikere vil omfavne det reviderte forslaget som kommer til ny førstegangsbehandling i august.

Chr. Hvidts Plass

Leilighetene blir fra ca 70 til 149 kvm. med flotte sydvendte balkonger. Vi tar miljøet på alvor og bygger energivennlige boliger med god standard. Det blir felles utearealer og carporter inn mot gårdsrommet. Interessert i leilighet? Kontakt vår eiendomssjef Thomas Hagen på tlf 92421399 for ytterligere informasjon.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.