Om Hjertnes Eiendom

Hjertnes Eiendom AS har sitt utspring fra Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS som ble etablert i 1977. Selskapet er i dag et eiendomsutviklings- og forvaltningsselskap med en portefølje på ca 175.000 kvm. og ca 20 mål ubebygde tomter.

I tillegg forvalter vi en betydelig eiendomsportefølje for eksterne kunder.

Vi arbeider for tiden aktivt med utvikling av flere næringseiendommer i distriktet bl.a. på Pindsle i Sandefjord og på Kjelle i Tønsberg.

Vi har også mer enn 100 boliger under planlegging i Sandefjord.

Hjertnes Eiendom har 9 motiverte medarbeidere med allsidig eiendomskompetanse og holder til i egne lokaler midt i Sandefjord sentrum.