Personvernerklæring

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Hjertnes Eiendom er såkalt «GDPR-compliant», som betyr at vi bruker mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale og vurdert i vår risikovurdering. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger, tar du bare kontakt med oss.

Dette er data vi kan samle inn: formålene, rettslig grunnlag og varighet.

Formål Rettslig grunnlag Varighet
Registrerer kunder og fakturere 6.1.b 5 år
Kundeoppfølging og kundeinfo 6.1.b 5 år
Informere kunder (websider) 6.1.f 2 år
Informere kunder (Facebook) 6.1.f 2 år
Informere kunder (LinkedIn) 6.1.f 2 år
Sende og motta e-post 6.1.b 5 år etter siste kontakt
Kameraovervåkning 6.1.b 7 dager
Printer 6.1.b Ingen

Dersom vi har vurdert at rettslig grunnlag, berettigede interesse (6.1.f), vil våre kunders interesser alltid veie like tungt som våre egne. Det er derfor utelukkende henvist til berettiget interesse når det er til fordel for deg. Der hvor dette ikke er mulig, er det benyttet andre rettslig grunnlag.

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Der hvor vi må overføre data til 3. land og hvor dette er nødvendig for å levere tjenesten er dette sikret med en SCC.

Cookies
Hjertnes Eiendom benytter seg ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson og som brukes til markedsrettet behandling. Les vår cookie-erklæring her.

Dine rettigheter
Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så tilfelle kontakt med iah@hjertnes.com

  • Rett til å se dine personopplysninger.
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!
  • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
  • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her.

 

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
Inger-Anne Hem-Andersen, iah@hjertnes.com