Positiv byutvikling Chr. hvidts plass

Positiv avgjørelse – Chr. Hvidts plass

Positiv avgjørelse  – Chr. Hvidts Plass

I dag er reguleringsplanen for Chr. Hvidts Plass 3 (Baker Halvorsen) 1. gangsbehandlet i Hovedutvalget for miljø- og plansaker.  Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn (høring) med 12 mot 6 stemmer og nærmest uten debatt.

Vi mener at «Halvorsen»-prosjekt får meget gode leiligheter, flotte bokvaliteter, og solrike utearealer. Vi har lagt stor vekt på tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse mot Chr. Hvidts Plass og vi mener at den nye bebyggelsen glir godt inn i miljøet.

Vi har jobbet med denne saken i flere år og grunneierne, Familien Lang, har vært tålmodige. Det er derfor gledelig at vi nå kommer et stort skritt videre.

Det er gjort mange forsøk på å spenne benkrok på oss, men vi er glade for at politikerne i kommunen har klart å se realitetene i saken.

Hvis befolkningen og kommunen går imot urbanisering og fortetting, forsterker vi en negativ trend. Innbyggere og byens næringsliv bør ha et felles mål om et levende og attraktivt bysentrum. Fortetting er derfor viktig.

Vi ønsker ikke at Sandefjord skal bli en sovende by med tomme gater og lite folk, men et attraktivt bysentrum med urbane aktiviteter og kvaliteter. Dette er også en forutsetning for økt tilflytting og utvikling av næringslivet i byen.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.