Carlsenkvartalet – Sjønær bydel med rom for alle

Sandefjords nye “bydel” med felles oppgradert sjøfront til bruk og glede for alle. Vi har brukt tre år på å utvikle Carlsenkvartalet i samarbeid med dyktige arkitekter og Sandefjord kommune.

Velkommen til informasjonsmøte om Carlsenkvartalet – Sandefjord bibliotek 9. april kl. 18.00. Klikk her for invitasjon. På informasjonsmøtet får du høre SPIR arkitekter og Hjertnes Eiendom fortelle mer om prosjektet. Ingen påmelding, bare å møte opp.

Endelig kan vi vise frem tegninger og video

Sandefjords nye «bydel», Carlsenkvartalet er endelig ferdig prosjektert. Vårt hovedfokus i prosjektet har vært å lage en felles, oppgradert sjøfront, til bruk og glede for alle. Det har tatt oss tre år å planlegge, tegne og tilpasse byggeprosjektet. Vi er skikkelig stolte av resultatet. Med dette prosjektet ruster vi opp en del av sentrum som vil binde området fra Brødrene Berggren til Kokeriet tettere sammen. I tillegg håper vi at prosjektet også vil sørge for naturlig overgang fra nytt til gammelt bakover mot Bjerggata. Stikkord er attraktive møteplasser, åpenhet for allmenheten og sjøfront uten vei. Vi ønsker å bidra til et attraktivt og levende sentrum!

 

Se video fra Carlsenkvartalet her.

Rom for alle

Carlsenkvartalet vil ha to mål med flotte fellesarealer til bruk for hele Sandefjords befolkning. Her er det tilrettelagt så alle skal kose seg. Hele området er selvfølgelig også handicap-vennlig. Det blir også tilrettelagt for småbarn med en flott lekeplass. På restaurant-taket kan du ta med deg matpakka og nyte utsikten. Leilighetskomplekset vil by på alt fra store eksklusive leiligheter til små enheter som kan tiltrekke den yngre garde. Vi ønsker at området skal være et sted der du trives like godt enten du er 20, 50 eller 75 år. Her er det tilrettelagt så alle skal kose seg.

 

Restauranthuset til venstre vil være hjertet av Carlsenkvartalet. Her blir det både inne- og uteservering. På taket blir det benker og sitteplasser hvor du kan ta med deg matpakke og nyte utsikten. Det lages en stor lekeplass i midten til felles bruk. Det blir dype trapper, laget for å sitte og nyte solen, utsikten og livet i Fjor´n. Småbåter kan legge til ved en nybygget brygge. Det vil også bli et serveringssted til høyre i bildet.

Arkitekten:«Vår visjon er å vitalisere bryggeområdet i Sandefjord og knytte det tettere til sentrum»

Vi har tatt en prat med ansvarlig arkitekt hos SPIR arkitekter, Kristian Eliassen.

-Det har vært viktig for oss at havnefronten gir plass til alle, og ikke ekskluderer noen, forteller han. For å sikre plass til både å dingle med beina i vannkanten, mingleområder, servering/bespisning og lekeplass er det laget forskjellige nivåer. -Vi har også fokus på materialvalg som inviterer til at folk skal kunne sitte ned og trives med treverk, mye grønt og sjøutsikt, sier arkitekten.
Ved å legge om veien, frigjøres en tomt med stort potensiale for Sandefjords befolkning og næringsliv. To ting har vært sentrale her:
1. Skape en attraktiv og levende havnefront som er tilgjengelig for alle
2. Sørge for å binde havneområdet og bebyggelsen naturlig sammen med resten av byen
I tillegg er har det vært viktig for arkitektene å bevare historien og tenke helhetlig rundt havna og resten av bybebyggelsen. For å sikre en naturlig overgang fra Bjerggata og gamlebyen er det planlagt en såkalt «buffer-bebyggelse». Denne skal binde sammen gammelt og nytt og skape et gatemiljø i riktig skala i Thaulowsgate. Det vil være lav trehusbebyggelse mellom gamlebyen og den nye veien. – Vi synes vi har fått til en god overgang mellom gammel og ny bebyggelse, avslutter arkitekten.
Kristian G Eliassen (30), Ansvarlig arkitekt, SPIR arkitekter

«Vi har jobbet for å skape et moderne område der det urbane møter havet. En naturlig møteplass for folk i Sandefjord, med stor grad av åpenhet. Det synes jeg vi har fått til»

– Kristian G Eliassen (30), Ansvarlig arkitekt, SPIR arkitekter

 

Slik vil det se ut å vandre langs den oppgraderte bryggefronten mellom la Scala og Brødrene Berggren.

FAKTA OM CARLSENKVARTALET

 • Et nytt område med boliger, næring og store fellesarealer – Området strekker seg fra kaikanten til Thaulowsgate
 • Over 2 mål blir flotte fellesarealer for Sandefjords befolkning
 • 36 leiligheter på sjøsiden. I Thaulowsgate  bygges 16-20 mindre leiligheter i for å tiltrekke yngre kjøpere
 • Hele området blir tilrettelagt for barnevogn og rullestol
 • Veien flyttes bak sjøfronten – og brygga oppgraderes til et hyggelig sted å ferdes
 • Byggene har fra 1-7 etasjer
 • 18 av 19 politikere i Hovedutvalget for miljø- og plansaker stemte for å legge prosjektet ut til offentlig ettersyn
 • Carlsenkvartalet er et samarbeidsprosjekt mellom Hjertnes Eiendom og Malme Eiendom, i tett dialog med Sandefjord kommune

Dokumenter i saken: https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019027745&

Under har vi samlet et knippe spøsmål med svar som vi har fått fra publikum.

Blir sjøfronten privatisert?

Nei, den blir for ALLE. Det er en viktig premiss for hele reguleringsplanen. Brygga utvides og deler av den blir senket ned slik at det blir adkomst for småbåter. Det blir benker og sittetrapper. Det blir områder for gående og syklende, lekeplass for barna og et utsiktstak hvor man f.eks. kan ta med matpakka. Her blir det ingen forbudsskilt.

Hvor stort areal blir tilgjengelig for alle?

På sjøsiden av den nye veien blir det ca 1 850 kvm. av totalt ca 4 400 kvm. som blir tilgjengelig for alle. Til sammenligning er dagens brygge ca 450 kvm.

Blir lekeplass/parkområdet for alle?

Ja

Hva skjer med Parkeringsplassen v/Thor Dahlbygget?

Den tilhører A/S Thor Dahl og den er ikke en del av vårt prosjekt. Dette kommer til å bli en attraktiv plass i området. Det blir adkomst til Thor Dahl bygget og det nye prosjekt fra den nye rundkjøringen.

Hvor høyt blir det?
Byggene vil variere fra 1-3 etasjer langs bryggen og opp til 7 etasjer på det høyeste punktet ved den nye rundkjøringen.

Hvorfor bygger dere så høyt?
For å kunne finansiere prosjektet er vi avhengig av et visst volum. Det er dyrt å bygge på dette området. Ved å utnytte høyden, kan vi redusere fotavtrykket å åpne en større del for allmenheten. Vi har etter innspill fra politikerne redusert høyden og fjernet et bygg.

Er byggehøydene i strid med gjeldende regler?
Nei. Det er ingen fastsatt lov om byggehøyder i dette området. Det vises ofte til «Dark-rapporten» som er en konsulentrapport om høyder i sentrum, men den er kun en rådgivende for kommunen.   Dette er et reguleringsforslag hvor vi og kommunen sammen har vurdert høyden. Administrasjonen i kommunen har med sine dyktige fagfolk vurdert at denne tomten og denne plasseringen tåler denne høyden.

Hvorfor blir det så mange trapper og ramper?
Området er flomutsatt. Det er derfor krav til at byggene må heves opp fra sjøen. Vi tilrettelegger med trapper og ramper slik at tilgangen skal bli så god som mulig for alle.  Det skal være lett å komme opp på taket både med rullestol og barnevogn.

Hvorfor skal private utbyggere tjene penger på sjøfronten vår?

Kommunen har i mange år selv forsøkt å utvikle området, uten å lykkes med å få økonomi i prosjektet. Det er derfor en inngått en avtale med Carlsen Kvartalet AS om dette. Vårt mandat er bl.a. å utvikle et prosjekt som er økonomisk bærekraftig og kan gi kommunen en god pris for tomten.

Burde det ikke heller bare vært en park i Carlsenkvartalet?

Det er ikke en aktuell problemstilling, slik vi ser det. Det er flere forhold som gjør det vanskelig. For det første så vil kommunen måtte prioritere park fremfor kanskje skole eller eldreomsorg. Det er det ingen som ønsker. Dessuten er deler av området er festet bort i mange år til og vil derfor ikke kunne benyttes til dette formålet. Det er ikke mulig å flytte veien uten å ta i bruk det bortfestede området.

Skal bryggefronten flyttes ut?
Ja, vi utvider bryggefronten med en nedsenket del, slik at småbåter kan komme til.

Blir det mer liv på brygga?

Ja, det blir det helt sikkert. Veien og dermed trafikken flyttes bak de nye byggene og bryggeområdet utvides. Det blir flere plasser å sitte og oppholde seg, og det blir minst to nye serveringssteder med uteservering.

Blir det mye støy?

Trafikkstøyen legges bak byggene på sjøsiden. Fra veien vil det alltid være støy. Fra utelivet på brygga vil det også være støy, spesielt på sommeren. Alle som bosetter seg på området må være klar over dette.

Hvordan blir det med parkering i området?

Det blir god parkeringsdekning for beboerne på begge sider av veien.

Hvorfor følger dere ikke kommunens opprinnelige plan?

Denne planen ble lagt «død» fordi den ikke var realistisk eller hadde tilstrekkelig økonomi. Det ble inngått en ny avtale med Carlsen Kvartalet AS.

Hvor stort blir prosjektet? 

Det blir 36 leiligheter på sjøsiden og ca 16 leiligheter mot Thaulowsgate. I tillegg blir det to restaurantlokaler mot bryggen.  Til sammenligning er Nye Kilen Brygge ca 130-140 leiligheter.

Hvor store vil leilighetene bli?

Mot Thaulowsgate blir det leiligheter fra ca 44 kvm. og oppover. På sjøsiden er ikke leilighetsstørrelsene helt klare, men trolig fra ca 60 kvm.

Det kom innvendinger mot det første forslaget dere presenterte for «Planutvalget». Hva har dere gjort for å imøtekomme kritikken?

Vi gjennomførte samtaler med flere politiske partier og gjorde en rekke forbedringer:

 • Totalt byggevolum på sjøsiden reduseres med ca 730 m2 BRAS. Fra ca 5 360 kvm. til 4 630 kvm.
 • Reduserer fra 47 til 36 leiligheter
 • Andel næringslokaler økes fra ca 10-20%
 • Boliger mot kaifront fjernes og erstattes med næringslokaler
 • To bygg mot syd/vest fjernes og erstattes med et lavt restaurantbygg
 • Det etableres nytt utsikts-/flerbrukstak for allmenheten og åpnet det indre gårdsrommet
 • Laget skråtak på to bygg for å variere arkitekturen
 • Det blir «grønne tak» på de synlige delene
 • Det offentlig tilgjengelige kaifrontareal økes fra ca 1300 til 1 850 kvm. av totalt ca 4,4 mål
 • Det åpnes for å fjerne skillet mellom sykkel- og gangfelt på kaifronten
 • Tydeliggjort oppdelingen av byggene i Thaulowsgate med fargebruk
 • Trehusene legges planlegges for førstegangs/yngre kjøpere

Blir lekeplassene åpen for alle, også ikke-beboere?

Ja, det er en viktig premiss i forslaget.

Hva blir opplegget på restaurant-taket?

Dette blir et brukstak for alle som har lyst til å ta turen opp for å slappe av, se på utsikten, sole seg og/eller se på utsikten.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det skulle være noe du lurer på!

Meld din interesse