Carlsenkvartalet – Regulering igangsatt

Hjertnes Eiendom og H. Carlsen eiendom har inngått avtale med Sandefjord kommune om utvikling av Carlsenkvartalet på brygga i Sandefjord.

Område totalt:              Ca  21.000 kvm.
Område syd:                  Ca    4.000 kvm.
Område nord:                Ca    1.200 kvm.
Prosjektutvikler:           Carlsen Kvartalet AS
Oppstart regulering:    2018

Hjertnes Eiendom AS har i samarbeid med H. Carlsen Eiendom AS etablert Carlsen Kvartalet AS. Selskapet har inngått avtale med Sandefjord kommune om utvikling av Carlsenkvartalet på brygga i Sandefjord. Avtalen innebærer bl.a. at vi skal forestå regulering av kvartalet. Planene innebærer et stort byutviklingsgrep med bl.a. omlegging av fylkesveien. Vi planlegger både leiligheter og næringslokaler. Vi har nå varslet oppstart av regulering og frist for å komme med innspill er 16.02.18.

På sjøsiden er det i forslaget foreslått 2 næringslokaler på til sammen ca 700 kvm. i front mot sjøen. I bakkant av disse og under lokk er det planlagt parkering for leilighetene. Forslaget består av 5 bygninger med til sammen ca 55 leiligheter. Den nye veien tar mye mer av arealet enn dagens vei for å sikre bedre trafikkavvikling i fremtiden. Derfor blir det rundkjøring i stedet for lyskryss, kollektivfelt inn mot byen, fortau på begge sider, buffere for snøopplag og midtdeler med beplanting.

Vi har vært veldig opptatt av å gjøre dagens Thaulowsgate komplett med bygninger på begge sider og har brukt mye tid på å få til dette. Dette har vært meget utfordrende, men vi har nå lykkes med å få til en løsning og forslaget innebærer at det bygges en ny trehusrekke mellom Thaulowsgate og den nye fylkesveien.

Se vår filmpresentasjon her.
Dokumenter i saken: Direkte link Carlsenkvartalet på Sandefjord kommunes hjemmeside.

Meld din interesse