Chr. Hvidts Plass – Regulering igangsatt

Hjertnes Eiendom har fremmet forslag til ny reguleringsplan for Chr. Hvidts Plass 3 «Baker Halvorsen».

Reguleringeringsplan for Chr. Hvidts Plass 3  

 

Hovedutvalg for miljø-og plansaker vedtok enstemmig at vi kunne starte regulering av eiendommen. Høsten 2016 varslet vi derfor oppstart av regulering for ovennevnte eiendom.  Det kom mange innspill til vårt reguleringsforslag og siden den gang har vi forandret grepet og utviklet prosjektet vesentlig. Vårt reviderte innspill er nå sent til kommuneadministrasjonen og vil bli behandlet 1. gang politisk i løpet av våren. Planen forventes ferdig behandlet i løpet av 2018.

I front mot Chr Hvidts Plass planlegger vi nå et næringslokale i 1. etg. og 6 leiligheter fordelt på tre plan over. Under lokk ii bakkant av næringslokalet planlegger vi parkering. Over lokket blir det 7 etasjer med til sammen 14 leiligheter.

Ønsker du å bo sentralt i sentrum, kontakt oss for mer informasjon.

 

 

 

Meld din interesse