Carlsenkvartalet

Rådmannen sier JA til Carlsenkvartalet

Carlsenkvartalet

Carlsen Kvartalet AS har i 3 år arbeidet med utviklingen av Carlsenkvartalet, men området har vært forsøkt utviklet i flere etapper helt tilbake til 2003, da H. Carlsen Eiendom AS/Thomas Beck tok initiativ til å få i gang prosessen og allerede da ble ideen om å flytte veien lansert.

Etter dette har det vært gjennomført flere forsøk i kommunens regi. Bl.a. ble det utlyst en arkitektkonkurranse, der vinnerforslaget viste seg å ikke være økonomisk bærekraftig. Da stoppet prosessen opp. Etter et nytt initiativ fra H Carlsen Eiendom AS ble det til slutt inngått en avtale med kommunen om å utvikle området i privat regi.

Endringer

Etter en lang prosess fremmet Carlsen Kvartalet AS i desember 2018 et reguleringsforslag for «Miljø – og Planutvalget» hvor politikerne mente det var rom for forbedringer. Siden dette er det gjennomført samtaler med flere politiske partier og prosjektet er omarbeidet betydelig. Vi har bl.a.:

 • Vi har tatt bort to bygg mot syd vest og erstattet disse med en lav en-etasjes restaurantbygning.
 • Vi øker tilgjengelig areal for allmenheten vesentlig innenfor området og det etableres et utsikts-/flerbrukstak for alle og åpnet det indre gårdsrommet
 • Det offentlig tilgjengelige arealet økes til ca 1,85 mål av totalt 4,4 mål
 • Prosjektet er redusert fra 47 til 36 leiligheter.
 • Arealet er redusert fra 5 350 BRA S til ca 4 630 BRA S
 • Det er ikke lenger leiligheter direkte mot sjøen Disse er erstattet med kontorer i 2. og 3. etg. i front mot sjøen.
 • Andelen næring har økt fra ca 10 til ca 20 %
 • Vi tatt bort en etasje, fra 8. til 7. etasjer i bygg/sone 1
 • Vi har laget skråtak på flere av byggene for å variere arkitekturen og gjøre den mer spennende.
 • Vi har lagt inn grønne tak på de synlige takene
 • Det åpnes i planen for å fjerne skillet mellom sykkel- og gangfelt slik at vi får en bred brygge med lavere sykkelhastighet.
 • I Thaulowsgate har vi tydeliggjort oppdelingen av byggene med fargebruk hentet fra den historiske bebyggelsen i området.
 • Leilighetene i Thaulowsgate bygges med en intensjon om salg til førstegangskjøpere/unge kjøpergrupper, fra ca 44 kvm. Det vil trolig frigjøre flere parkeringsplasser for beboere i området.

Det reviderte planforslaget skal opp til behandling 06.03.

Rådmannens konklusjon og anbefaling:

Carlsen kvartalet har en attraktiv beliggenhet. Rådmannen viser til at nytt foreliggende planforslag følger opp FSK-vedtak på en bedre måte enn planforslaget som ble lagt frem til politisk behandling i HMP- sak 248/18. Volumene er redusert, andel boliger er redusert og andel næring er økt. Det er gjort gode grep i planen når det gjelder utforming av fasader og uteområder.

Rådmannen mener at foreliggende planforslag legger til rette for å utvikle Carlsenkvartalet til å bli et attraktivt urbant miljø for bolig, næring og for allmennheten i sjøfronten. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter i saken: https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019027745&

 

Kontakt oss

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.