Våre ansatte

Jarle Fredriksen

Teknisk sjef

93 21 42 10

Pål Badski

Daglig leder

48 04 99 99

Hans Petter Amundsen

Økonomisjef

40 63 95 42

Thomas Hagen

Eiendomssjef

92 42 13 99

Øystein Bøe

Arbeidende Styreformann

911 23 790

Elisabeth Varmo

Regnskapssjef

33 45 41 05

Rolf Johannessen

Vaktmester

900 90 422

Tommy Grønneberg Nilsen

Vaktmester

957 57 257