Næringseiendom

Vår portefølje består av kontor- og forretningseiendommer med sentral beliggenhet i Sandefjord og Vestfold for øvrig, handelseiendommer (Big Box) over hele det sentrale Østlandet og kombi-eiendommer i Vestfold.
Totalt eier/forvalter vi ca 180.000 kvm.

Med lang erfaring, høy kompetanse, god service, fleksibilitet og systematisk tett oppfølging oppnår vi meget høy tilfredshet blant våre leietakere.