Nygårdsveien 53 – Utsolgt!

Vi har gleden av å kunne presentere 6 nye, særdeles innholdsrike og praktiske leiligheter i Nygårdsveien.

Last ned prospekt

Om Nygårdsveien 53

Vi har gleden av å presentere et lite og intimt boligprosjekt med fem store leiligheter, fordelt på to bygg med Villa -preg. Moderne arkitektur og materialvalg gir boligene et spennende uttrykk. Leilighetene er særdeles innholdsrike og praktiske. De varierer i størrelse fra 124 m2 til 152 m2. Vi har lagt vekt på gode planløsninger med store oppholdsrom og romslige, solrike uteplasser. Alle leilighetene leveres med egen garasje og godt med bodplass. Prosjektet får store fellesarealer som blir pent opparbeidet med bl.a. gjesteparkering, plen, busker, hekker, gangveier og en lekeplass for de minste. Alt dette gjør at du får en enklere hverdag, og at overgangen fra enebolig til leilighet blir litt enklere. Eiendommen ligger i et veletablert og meget attraktivt boligområde med kort vei til dagligvareforretning og flotte tur- og rekreasjonsområder.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert boligområde på Nygård, kun ca. 2 km fra sentrum, sentralt plassert mellom byen og E-18. Nygårdsveien er en stille og rolig gate som er stengt for gjennomkjøring, så det er kun lokaltrafikk. Den sentrale beliggenheten med nærhet til skoler, Bugårdsparken og Pindsle med rikholdige handlemuligheter, gjør dette området meget populært.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Bruksareal (BRA): Dette er innvendig areal målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innervegger. Balkonger, fellesarealer og boder utenfor leiligheten kommer i tillegg. P-ROM (P-rom): Dette er bruksareal av primærdelen. P-rom måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-rom) utgjør bygningens primærdel. (I prospektet er det kun bod som ikke inngår i P-rom)

På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale BRA eller P-rom er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Standard

BOLIGENE FÅR GJENNOMGÅENDE GOD STANDARD:

– Store, solrike terrasser og verandaer
– Alle boligene leveres med garasje
– Sportsbod i bakkant av garasjen
– Leilighetene i 2. etg. får to store uteboder på verandaen
– Kjøkken fra Strai
– Elektrisk gulvvarme
– 1-stavs, eikeparkett i stue, kjøkken, gang og soverom
– Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
– Pent opparbeidede utearealer med ferdigplen og beplanting
– Utvendige biloppstillingsplasser

Overtakelse

Byggestart forutsetter tilfredsstillende forhåndssalg, finansiering og offentlige godkjenninger. Dersom utbygger gjør forbeholdet om ikke å starte byggingen gjeldende, er kjøper ikke lenger bundet av kjøpsavtalen. Oppgjørsansvarlig og selger vil tilbakeføre til kjøper alle eventuelle innbetalinger foretatt av kjøper. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre.

Forventet ferdigstillelse er stipulert til 1. Kvartal 2022. Dette er basert på et foreløpig estimat, og overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 6 uker før overlevering. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for selger og en representant fra Entreprenøren. Kjøper bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger til overtakelsen samt kontrollere eventuelle tilvalg.

Innkalling til overtakelse sendes i god tid. Vedovertakelse leveres boligen i bygg-rengjort stand. Synlige skader/mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet.

Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer. Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blanco skjøte eller lignende.

Parkering

Det medfølger en garasje til hver leilighet.

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassene. Det avsettes også plass til bil -og sykkelparkering. Sameiet står fritt til å definere bruken av disse parkeringsplassene.

Selger vil påse at eiendommen har kapasitet for ladning av el-/hybridbil. En seksjonseier kan derfor, med styrets samtykke, anlegge ladepunkt i tilknytning til garasjeplassen som medfølger. Det vil bli lagt opp trekkerør fra parkeringsplassen til sikringsskapet i hver seksjon, eventuelt bort til hovedsikringsskap. Selger monterer ikke annen infrastruktur som for eksempel lastfordelingssystem. Dette må i tilfelle behov bekostes av sameiet. Det må påregnes at ladeeffekten fordeles, slik at ikke alle får full kapasitet ved samtidig bruk. Samlet kapasitet på ladning vil begrenses av kapasiteten på tilførsel fra trafo. Dette kan gi lengre ladetid.

Det opplyses om bestemmelse om bytteordning som sikrer at p-plasser tilrettelagt for funksjonshemmede er tilgjengelig for de som har behov. Seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne har rett til å kreve at styre pålegger eventuell annen seksjonseier uten funksjonshemning som disponerer slik plass om å bytte. HC-plass er plassert utvendig.

Tomten

Vi har lagt stor vekt på å etablere trivelige fellesarealer.

Ved innkjørselen, mot Nygårdsveien, etableres det et grøntområde med lave busker. Innkjørsel og gårdsplass asfalteres og parkeringsplasser merkes opp. Gangvei asfalteres og i området mellom byggene legges det betongheller. I hagen legges det ferdigplen. Bed med busker leveres i tilknytning til terrassene i 1. etg. og ved inngangspartier. I bed langs bygget legges elvesingel. For øvrig benyttes eksisterende vegetasjon i den utstrekning det er naturlig.

På tomtens nordvestre del etableres det et privat lekeareal med lekeapparater for de minste og med heller og bark- eller gummidekke. Mellom garasjeportene, ved inngangspartiene og i gangarealer vil det bli montert belysning som gjør det hyggelig å komme hjem på sene kvelder. Det etableres en utevannkran på hvert bygg og stikkontakt for vedlikehold og lading av elsykler. Postkassestativ og søplestativ etableres lett tilgjengelig.

Eiendommens utgifter

Felleskostnadene skal dekke sameiets ordinære driftskostnader. Størrelsen på felleskostnadene baserer seg på budsjett med grunnlag i erfaringstall fra liknende prosjekter. Felleskostnadene blir fordelt iht. til vedtektenes bestemmelser og skal bl.a. dekke kommunale avgifter, felles strøm, forsikring av bygget, vedlikehold av bygg og fellesarealer, forretningsførsel etc. Det er satt opp et foreløpig budsjett som er vedlegg til salgsoppgaven. Første års driftsbudsjett og felleskostnader fastsettes av sameiet på det første årsmøtet. Etter at sameiet er etablert, vil omfanget av tjenester kunne vurderes og dermed hvilket kostnadsnivå sameiet ønsker.

I tillegg til felleskostnadene betaler hver enkelt seksjonseier nettleie og strømforbruk, innboforsikring m.m. Kostnadsbildet er ikke stipulert ettersom dette er bygg under oppføring. Sandefjord bredbånd leverer startpakke som er inkludert i felleskostnadene. Det er opp til hver enkelt seksjonseier å velge eget innhold og betale for det.

Adkomst

Fra Sandefjordsveien tar man opp Moveien, i rundkjøringen Moveien/Ringveien tar man til venstre inn Ringveien. Nygårdsveien går inn til venstre etter ca 1000 m, Leilighetsbygget ligger da på venstre side etter ca 500 m.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område. Plannavn 07010 19640001 – Nygårdsområdet nord for Nygårdsveien vedtatt 14.02.64. Denne er delvis opphevet av ny kommuneplan vedtatt 24.09.19. I henhold til kommuneplanens arealdel, er området avsatt til boligformål. Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Meld din interesse

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Bolig P_ROM BRA Soverom Pris Status
Leilighet A 101 119 124 3 Solgt Se bolig
Leilighet B 101 119 124 3 5 326 432 Solgt Se bolig
Leilighet B 102 119 124 3 5 526 432 Solgt Se bolig
Leilighet B 201 147 152 3 6 531 183 Solgt Se bolig
Leilighet A 201 147 152 3 6 531 183 Solgt Se bolig