Velkommen!

Hjertnes Eiendom AS er et eiendomsselskap med fokus på eiendomsutvikling og forvaltning. Vi er 8 medarbeidere med betydelig bransjekompetanse.

For tiden jobbes det aktivt med utvikling av flere spennende bolig- og næringsprosjekter i vårt område. Hjertnes Eiendom drifter og forvalter også en stor eiendomsportefølje. Vi er en aktiv eier med solid økonomi som har opptatt av å ha fornøyde kunder og leietakere.

Carlsenkvartalet – Reguleringsoppstart januar 2018
Chr. Hvidts Plass – Regulering igangsatt – Se illustrasjoner
Vesterøya, Sandefjord – Tangenlia 13
7 nye eneboliger på Gjekstad – Skogridderveien
13 nye leiligheter på Gjekstad – Skogridderveien
Til leie – Kontorlokaler v/E-18, Fokserød
Kontorlokaler i Gleditschgården
Til leie – Attraktive kontorlokaler, Kjelleparken, Tønsberg
Stort hjørnelokale på Aagaards Plass
600 kvm. kontorer til leie på Fokserød
Carlsenkvartalet – Reguleringsoppstart januar 2018
Chr. Hvidts Plass – Regulering igangsatt – Se illustrasjoner
Vesterøya, Sandefjord – Tangenlia 13
7 nye eneboliger på Gjekstad – Skogridderveien
13 nye leiligheter på Gjekstad – Skogridderveien
Til leie – Kontorlokaler v/E-18, Fokserød
Kontorlokaler i Gleditschgården
Til leie – Attraktive kontorlokaler, Kjelleparken, Tønsberg
Stort hjørnelokale på Aagaards Plass
600 kvm. kontorer til leie på Fokserød