Hjertnes Eiendom AS

Velkommen!

Hjertnes Eiendom eier, utvikler og forvalter bolig – og næringseiendom. Vi er 9 medarbeidere med betydelig bransjekompetanse som for tiden jobber aktivt med utvikling av flere spennende prosjekter i vårt område.

Hjertnes Eiendom drifter og forvalter også en stor ekstern portefølje. Vi er en aktiv eier med solid økonomi som er opptatt av å ha fornøyde kunder og leietakere.

Aktuelt

Enorme Byggeplaner i Sandefjord

Over 2.500 nye boliger er for salg eller under planlegging i Sandefjord for de neste ti årene. Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet […]

Carlsenblokkene på byggekanten skrinlegges

Høyder og volum Etter at Planutvalget og kommuneadministrasjonen vedtok å legge planforslaget ut på høring, er det klart at stemningen […]

Larvik Eiendomsinvest AS kjøper 90 mål i Larvik av Fritzøe Eiendom AS

Larvik Eiendomsinvest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper eiendom beliggende ved Lågen i Larvik som består […]