Hjertnes Eiendom AS

Velkommen!

Hjertnes Eiendom eier, utvikler og forvalter bolig – og næringseiendom. Vi er 9 medarbeidere med betydelig bransjekompetanse som for tiden jobber aktivt med utvikling av flere spennende prosjekter i vårt område.

Hjertnes Eiendom drifter og forvalter også en stor ekstern portefølje. Vi er en aktiv eier med solid økonomi som har opptatt av å ha fornøyde kunder og leietakere.

Aktuelt

Ledig stilling!

Vår nåværende tekniske sjef når pensjonsalder og vi søker hans erstatter. Blir du vår nye tekniske sjef?

Carlsenblokkene på byggekanten skrinlegges

Høyder og volum Etter at Planutvalget og kommuneadministrasjonen vedtok å legge planforslaget ut på høring, er det klart at stemningen […]

Larvik Eiendomsinvest AS kjøper 90 mål i Larvik av Fritzøe Eiendom AS

Larvik Eiendomsinvest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper eiendom beliggende ved Lågen i Larvik som består […]