Hjertnes Eiendom AS

Velkommen!

Hjertnes Eiendom eier, utvikler og forvalter bolig – og næringseiendom. Vi er 9 medarbeidere med betydelig bransjekompetanse som for tiden jobber aktivt med utvikling av flere spennende prosjekter i vårt område.

Hjertnes Eiendom drifter og forvalter også en stor ekstern portefølje. Vi er en aktiv eier med solid økonomi som er opptatt av å ha fornøyde kunder og leietakere.

Aktuelt

Hvor langt kan man strekke en tomtefester?

Et tomtefeste betyr at grunneier gir fra seg råderetten over en tomt så lenge tomtefesteavtalen varer. Lovverket og tomtefesteavtalen gir […]

Carlsenkvartalet – hva er bestemt- og hva gjenstår å klargjøre?

Det er mange meninger om Carlsenkvartalet og det er ikke lett å holde orden på historikken når det gjelder hva […]

Carlsenkvartalet – nytt forslag

Det nye forslaget til utvikling av Carlsenkvartalet er oppført med totalt 11 bygninger. Det er planlagt 5 bygninger med publikumsvennlige […]